برنامه ها

اقامت هنری آگوست

*تم و اصول: نمایشگاههای هنری، هنرهای تجسمی، آثارخوشنویسی (کلاسیک ومدرن)، مجسمه سازی، نقاشی، موسیقی، معماری، فیلم، عکاسی، تئاتر، جلسات آموزش هنر(معماری اسلامی و ادبیات)، مفهومی وهنرهای تجسمی، مبادلات هنری فرهنگی، مجسمه سازی، استودیوهای آزاد، تور 7 روزه؛ کاوش تاریخی، طبیعی، و مکان های هنری، کارگاه وهمایش.

* مدت اقامت:  1 آگوست  2016– 29 آگوست  2016

* مهلت درخواست: 28 ژوئن 2016   

* نحوه ی تماس: ارسال ایمیل به بهاره عسگری درbahar@yaqootgallery.com

و یا ارسال پیام به او از طریق WhatsApp  در 8003 747 910 98+

اقامت هنری سپتامبر

*تم و اصول: نمایشگاههای هنری، هنرهای تجسمی، آثارخوشنویسی (کلاسیک ومدرن)، مجسمه، نقاشی، موسیقی، معماری، فیلم، عکاسی، تئاتر، جلسات آموزش هنر(معماری اسلامی وادبیات)، مفهومی وهنرهای تجسمی، مبادلات هنری فرهنگی، مجسمه سازی، استودیوهای آزاد، تور 7 روزه؛کاوش تاریخی، طبیعی، و مکان های هنری، کارگاه وهمایش.

* مدت اقامت:  1 سپتامبر 2016– 29 سپتامبر 2016

* مهلت درخواست: 28 ژولای 2016   

* نحوه ی تماس: ارسال ایمیل به بهاره عسگری درbahar@yaqootgallery.com

و یا ارسال پیام به او از طریق WhatsApp  در  8003 747 910 98+

اقامت هنری اکتبر

*تم و اصول: نمایشگاههای هنری، هنرهای تجسمی، آثارخوشنویسی (کلاسیک ومدرن)، مجسمه سازی، نقاشی، موسیقی، معماری، فیلم، عکاسی، تئاتر، جلسات آموزش هنر(معماری اسلامی وادبیات)، مفهومی وهنرهای تجسمی، مبادلات هنری فرهنگی، مجسمه سازی، استودیوهای آزاد، تور 7 روزه؛ کاوش تاریخی، طبیعی، و مکان های هنری، کارگاه وهمایش.

* مدت اقامت:  1 اکتبر2016 – 29 اکتبر 2016

* مهلت درخواست: 28 آگوست 2016   

* نحوه ی تماس: ارسال ایمیل به بهاره عسگری درbahar@yaqootgallery.com

و یا ارسال پیام به او از طریق WhatsApp  در  8003 747 910 98+

اقامت هنری نوامبر

*تم و اصول: نمایشگاههای هنری، هنرهای تجسمی، آثار خوشنویسی (کلاسیک ومدرن)، مجسمه سازی، نقاشی، موسیقی، معماری، فیلم، عکاسی، تئاتر، جلسات آموزش هنر(معماری اسلامی و ادبیات)، مفهومی وهنرهای تجسمی، مبادلات هنری فرهنگی، مجسمه سازی، استودیوهای آزاد، تور 7 روزه؛ کاوش تاریخی، طبیعی، و مکان های هنری، کارگاه وهمایش.

* مدت اقامت:  1 نوامبر 2016– 29 نوامبر 2016

* مهلت درخواست: 28 سپتامبر 2016   

* نحوه ی تماس: ارسال ایمیل به بهاره عسگری درbahar@yaqootgallery.com

و یا ارسال پیام به او از طریق WhatsApp  در 8003 747 910 98+

اقامت هنری دسامبر

*تم و اصول: نمایشگاههای هنری، هنرهای تجسمی، آثارخوشنویسی (کلاسیک ومدرن)، مجسمه سازی، نقاشی، موسیقی، معماری، فیلم، عکاسی، تئاتر، جلسات آموزش هنر(معماری اسلامی وادبیات)، مفهومی وهنرهای تجسمی، مبادلات هنری فرهنگی، مجسمه سازی، استودیوهای آزاد، تور 7 روزه؛ کاوش تاریخی، طبیعی، و مکان های هنری، کارگاه وهمایش.

* مدت اقامت:  1 دسامبر2016– 29 دسامبر 2016

* مهلت درخواست: 28 اکتبر 2016   

* نحوه ی تماس: ارسال ایمیل به بهاره عسگری درbahar@yaqootgallery.com

و یا ارسال پیام به او ازطریق WhatsApp  در  8003 747 910 98+

کلیه ی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گالری یاقوت می باشد
قزوین، خیابان پیغمبریه، انتهای کوچه برق، جنب کتابخانه نبویه، بعد از مسجد نبی، روبروی درودگری شویدی