تماس با یاقوت گالری

 
       
گالری هنری یاقوت 
 
    ایران، قزوین، خیابان پیغمبریه، انتهای کوچه ی برق، جنب کتابخانه نبوی     
+98 (28) 33688884 - 5   :تلفن تماس     
 3415755746     :کد پستی     
info@yaqootgallery.com     
علیرضا محبی                             
کارگردان هنری گالری یاقوت  
mohebi@yaqootgallery.com
+98 912 582 2151                                       
+98910 747 8002              
 
                
بهار عسگری
مدیر روابط بین الملل 
bahar@yaqootgallery.com
+98910 747 8003                   
کلیه ی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گالری یاقوت می باشد
قزوین، خیابان پیغمبریه، انتهای کوچه برق، جنب کتابخانه نبویه، بعد از مسجد نبی، روبروی درودگری شویدی